Integritetspolicy

Integritetspolicy

Kiviks Hotell har som målsättning att hantera och respektera all den personliga integritetsinformation som kommer oss tillhanda. Vi tar ansvar för att personuppgifterna respekteras och behandlas på ett korrekt sätt samt skyddas mot obehörig åtkomst. Kiviks Hotell behandlar personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen inom EU som gäller från och med den 25:e maj 2018.

Kiviks Hotell behandling av personuppgifter

Kiviks Hotell kan komma att använda personuppgifter:

  • För att tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda av beställaren.
  • För kommunikation via tex e-post, telefon, mm.
  • För marknadsföring via tex e-post, telefon, mm.

Säkerhet

Kiviks Hotell vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

Borttagning eller ändring av personuppgifter

Den som har personuppgifter hos Kiviks Hotell har när som helst rätt till att begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta Kiviks Hotell via e-post.

Kontaktinformation

Moriabacken AB (org. nr. 556740-2184) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på Kiviks Hotell. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till info@kivikshotell.se eller ring 0414-700 75.

Ändringar i policy

Kiviks Hotell kan komma att ändra i sin personuppgiftspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.